Tin tức - Khánh Thảo


Tài Khoản Công Ty (08-01-2016)

Image result for vietinbank
CHỦ TÀI KHOẢN:     CTY TNHH TMDV TIN HỌC KHÁNH THẢO
SỐ TÀI KHOẢN :      115002679017
TẠI NGÂN HÀNG:    VIETINBANK  CHI NHÁNH 3 TP HCM 

CHỦ TÀI KHOẢN:    CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC KHÁNH THẢO 
SỐ TÀI KHOẢN :     0601 2715 6177
TẠI NGÂN HÀNG:
    SACOMBANK  PGD VÕ VĂN TẦN 

CHỦ TÀI KHOẢN:    CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC KHÁNH THẢO 
SỐ TÀI KHOẢN :     033 100 045 9208

TẠI NGÂN HÀNG:    VIETCOMBANK  CHI NHÁNH SÀI GÒN

CHỦ TÀI KHOẢN:    CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC KHÁNH THẢO 
SỐ TÀI KHOẢN :      566 56666

TẠI NGÂN HÀNG:    ACB  SỞ GIAO DỊCH  TP HCM

*******************************************************************************************************************************

CHỦ TÀI KHOẢN:     LÊ VĂN KHÁNH
SỐ TÀI KHOẢN :      1602205095239
TẠI NGÂN HÀNG:    AGRIBANK  CHI NHÁNH 3 TP HCM

CHỦ TÀI KHOẢN:     LÊ VĂN KHÁNH
SỐ TÀI KHOẢN :      88236829
TẠI NGÂN HÀNG:    ACB  SỞ GIAO DỊCH  TP HCM

CHỦ TÀI KHOẢN:     LÊ VĂN KHÁNH
SỐ TÀI KHOẢN :      0331003735171
TẠI NGÂN HÀNG:    VIETCOMBANK  CHI NHÁNH SÀI GÒN

CHỦ TÀI KHOẢN:      LÊ VĂN KHÁNH
SỐ TÀI KHOẢN :       0102043231
TẠI NGÂN HÀNG:     ĐÔNG Á  CHI NHÁNH QUẬN 3

CHỦ TÀI KHOẢN:     LÊ VĂN KHÁNH
SỐ TÀI KHOẢN :      060007906032
TẠI NGÂN HÀNG:    SACOMBANK  CHI NHÁNH QUẬN 10

Image result for vietinbank
CHỦ TÀI KHOẢN:     LÊ VĂN KHÁNH
SỐ TÀI KHOẢN :      109869399200
TẠI NGÂN HÀNG:    VIETINBANK  CHI NHÁNH 3 TP HCM 

Các bài viết khác