Sản phẩm - Khánh Thảo


Chi tiết sản phẩm

Adapter AcBel 45W- LAPTOP ACER - đầu thường, Output từ 18V-->20V, 2.37A

>> Mã sản phẩm:

  • >> Tình trạng:
  • >> Đơn giá: 3.000.000 vnd

ADAPTER LAPTOP ACER - đầu thường, Output  từ 18V-->20V, 2.37A