Sản phẩm - Khánh Thảo


Chi tiết sản phẩm

Adapter AcBel 45W -LAPTOP ASUS - đầu kim nhỏ, Output từ 18-->20V, 2.37A

>> Mã sản phẩm:

  • >> Tình trạng:
  • >> Đơn giá: 300.000 vnd

ADAPTER LAPTOP ASUS - đầu kim nhỏ, Output  từ 18-->20V, 2.37A