Phần Mềm Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess (T5D-03249)


Chi tiết sản phẩm

Phần Mềm Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess (T5D-03249)

Phần Mềm Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess (T5D-03249)

>> Mã sản phẩm: Phần Mềm Office Home

  • >> Tình trạng: CO HANG
  • >> Đơn giá: Liên hệ

Phần Mềm Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess (T5D-03249)

- Thời hạn Vĩnh viễn 
- Số thiết bị: 1

Thời gian Bảo hành

 0

Thương hiệu

 Microsoft

Loại phần mềm

 Office

Tính năng

- Office 2019 Excel làm phong phú thêm bài thuyết trình của bạn với khả năng điều chỉnh tỷ lệ tốt hơn
- Giao diện trực quan hơn trên Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote với Office 2019 Word Black Theme.
- Office PowerPoint 2019 hỗ trợ tài nguyên mang lại trải nghiệm thuyết trình phong phú và năng động hơn

Thời hạn bản quyền

 Vĩnh viễn

Số thiết bị tối đa

 1

Hỗ trợ hệ điều hành

 Windows 10

Mua phiên bản cổ điển của các Office

Dành cho Hộ gia đình và Doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu sử dụng các  Office cổ điển và email trên một /Mac để sử dụng tại nhà hoặc nơi làm việc.


Office 2019 Excel làm phong phú thêm bài thuyết trình của bạn với khả năng điều chỉnh tỷ lệ tốt hơn, các loại biểu đồ mới và nhiều thành phần khác được thiết kế để xác định các thông tin chi tiết, xu hướng và cơ hội nhằm tận dụng dữ liệu của bạn. Ngoài ra, bằng cách sử dụng loại biểu đồ trực quan TimeLine, bạn có thể trình bày một chuỗi sự kiện theo thứ tự thời gian qua tiến trình tuyến tính của thời gian.

 

Office Home & Business 2019

 

Microsoft Corporation

 

• Gói mua một lần cho 1 PC hoặc máy Mac

 

• Các phiên bản 2019 cổ điển của Word, Excel, PowerPoint và Outlook

 

• Bao gồm hỗ trợ của Microsoft trong 60 ngày mà không tính thêm phí

 

• Được cấp phép cho mục đích sử dụng trong gia đình và thương mại Tất cả ngôn ngữ được bao gồm. Tương thích với Windows 10 hoặc macOS*

 

Office Home & Business 2019

 

Microsoft Corporation

 

• Gói mua một lần cho 1 PC hoặc máy Mac

 

• Các phiên bản 2019 cổ điển của Word, Excel, PowerPoint và Outlook

 

• Bao gồm hỗ trợ của Microsoft trong 60 ngày mà không tính thêm phí

 

• Được cấp phép cho mục đích sử dụng trong gia đình và thương mại Tất cả ngôn ngữ được bao gồm. Tương thích với Windows 10 hoặc macOS*

Phần Mềm Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess (T5D-03249)

- Thời hạn Vĩnh viễn 
- Số thiết bị: 1

Thời gian Bảo hành 

0

Thương hiệu 

Microsoft

Loại phần mềm

 Office

Tính năng

- Office 2019 Excel làm phong phú thêm bài thuyết trình của bạn với khả năng điều chỉnh tỷ lệ tốt hơn
- Giao diện trực quan hơn trên Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote với Office 2019 Word Black Theme.
- Office PowerPoint 2019 hỗ trợ tài nguyên mang lại trải nghiệm thuyết trình phong phú và năng động hơn

Thời hạn bản quyền 

Vĩnh viễn

Số thiết bị tối đa

 1

Hỗ trợ hệ điều hành

 Windows 10

Mua phiên bản cổ điển của các Office

Dành cho Hộ gia đình và Doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu sử dụng các  Office cổ điển và email trên một /Mac để sử dụng tại nhà hoặc nơi làm việc.


Office 2019 Excel làm phong phú thêm bài thuyết trình của bạn với khả năng điều chỉnh tỷ lệ tốt hơn, các loại biểu đồ mới và nhiều thành phần khác được thiết kế để xác định các thông tin chi tiết, xu hướng và cơ hội nhằm tận dụng dữ liệu của bạn. Ngoài ra, bằng cách sử dụng loại biểu đồ trực quan TimeLine, bạn có thể trình bày một chuỗi sự kiện theo thứ tự thời gian qua tiến trình tuyến tính của thời gian.

 

Office Home & Business 2019

 

Microsoft Corporation

 

• Gói mua một lần cho 1 PC hoặc máy Mac

 

• Các phiên bản 2019 cổ điển của Word, Excel, PowerPoint và Outlook

 

• Bao gồm hỗ trợ của Microsoft trong 60 ngày mà không tính thêm phí

 

• Được cấp phép cho mục đích sử dụng trong gia đình và thương mại Tất cả ngôn ngữ được bao gồm. Tương thích với Windows 10 hoặc macOS*

 

Office Home & Business 2019

 

Microsoft Corporation

 

• Gói mua một lần cho 1 PC hoặc máy Mac

 

• Các phiên bản 2019 cổ điển của Word, Excel, PowerPoint và Outlook

 

• Bao gồm hỗ trợ của Microsoft trong 60 ngày mà không tính thêm phí

 

• Được cấp phép cho mục đích sử dụng trong gia đình và thương mại Tất cả ngôn ngữ được bao gồm. Tương thích với Windows 10 hoặc macOS*