Phần Mềm Office Home and Student 2019 English APAC EM Medialess (79G-05066)


Chi tiết sản phẩm

Phần Mềm Office Home and Student 2019 English APAC EM Medialess (79G-05066)

Phần Mềm Office Home and Student 2019 English APAC EM Medialess (79G-05066)

>> Mã sản phẩm: Phần Mềm Office Home

  • >> Tình trạng: CO HANG
  • >> Đơn giá: 2.000.000 vnd

Mô tả

- Dành cho Sinh viên & Hộ gia đình có nhu cầu sử dụng phiên bản Office 2019 cổ điển của các  Word, Excel, PowerPoint và OneNote dành cho 
- Cài đặt trên một  hoặc Mac để sử dụng tại nhà hoặc trường học, bao gồm 60 ngày hỗ trợ miễn phí từ soft

Bảo hành (tháng): 0
Số thiết bị: 1
Thương hiệu: soft

Office Home and Student 2019 English APAC EM Medialess (79G - 05066)_1

Mô tả

- Dành cho Sinh viên & Hộ gia đình có nhu cầu sử dụng phiên bản Office 2019 cổ điển của các  Word, Excel, PowerPoint và OneNote dành cho 
- Cài đặt trên một  hoặc Mac để sử dụng tại nhà hoặc trường học, bao gồm 60 ngày hỗ trợ miễn phí từ soft

Bảo hành (tháng): 0
Số thiết bị: 1
Thương hiệu: soft

Mua phiên bản cổ điển của các  Office

Dành cho Sinh viên & Hộ gia đình có nhu cầu sử dụng phiên bản Office 2019 cổ điển của các  Word, Excel, PowerPoint và OneNote dành cho , cài đặt trên một  hoặc Mac để sử dụng tại nhà hoặc trường học, bao gồm 60 ngày hỗ trợ miễn phí từ soft


Office PowerPoint 2019 hỗ trợ tài nguyên mang lại trải nghiệm thuyết trình phong phú và năng động hơn, bao gồm việc tạo chuyển động điện ảnh, đưa mô hình 3D vào trang thuyết trình mà vẫn đảm bảo việc chuyển đổi giữa các mục theo thứ tự đã định sẵn chỉ với một nét bút.*

*Các tính năng Zoom (Thu phóng) và bút chỉ khả dụng với  cá nhân

Office Home and Business 2019

Office 2019 Excel làm phong phú thêm bài thuyết trình của bạn với khả năng điều chỉnh tỷ lệ tốt hơn, các loại biểu đồ mới và nhiều thành phần khác được thiết kế để xác định các thông tin chi tiết, xu hướng và cơ hội nhằm tận dụng dữ liệu của bạn. Ngoài ra, bằng cách sử dụng loại biểu đồ trực quan TimeLine, bạn có thể trình bày một chuỗi sự kiện theo thứ tự thời gian qua tiến trình tuyến tính của thời gian.

Office Home and Business 2019
Office Home and Business 2019

Giao diện trực quan hơn trên Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote với Office 2019 Word Black Theme.

Office 2019 Word cung cấp thêm các tính năng học tập, công cụ, chú thích, mô tả bằng âm thanh, chức năng chuyển từ văn bản thành giọng nói và nhiều cải tiến khả năng tiếp cận khác. 

Office PowerPoint 2019 hỗ trợ tài nguyên mang lại trải nghiệm thuyết trình phong phú và năng động hơn, bao gồm việc tạo chuyển động điện ảnh, đưa mô hình 3D vào trang thuyết trình mà vẫn đảm bảo việc chuyển đổi giữa các mục theo thứ tự đã định sẵn chỉ với một nét bút.*

*Các tính năng Zoom (Thu phóng) và bút chỉ khả dụng với  cá nhân

Office Home and Business 2019

Office 2019 Excel làm phong phú thêm bài thuyết trình của bạn với khả năng điều chỉnh tỷ lệ tốt hơn, các loại biểu đồ mới và nhiều thành phần khác được thiết kế để xác định các thông tin chi tiết, xu hướng và cơ hội nhằm tận dụng dữ liệu của bạn. Ngoài ra, bằng cách sử dụng loại biểu đồ trực quan TimeLine, bạn có thể trình bày một chuỗi sự kiện theo thứ tự thời gian qua tiến trình tuyến tính của thời gian.

Office Home and Business 2019
Office Home and Business 2019

Giao diện trực quan hơn trên Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote với Office 2019 Word Black Theme.

Office 2019 Word cung cấp thêm các tính năng học tập, công cụ, chú thích, mô tả bằng âm thanh, chức năng chuyển từ văn bản thành giọng nói và nhiều cải tiến khả năng tiếp cận khác. 

Office PowerPoint 2019 hỗ trợ tài nguyên mang lại trải nghiệm thuyết trình phong phú và năng động hơn, bao gồm việc tạo chuyển động điện ảnh, đưa mô hình 3D vào trang thuyết trình mà vẫn đảm bảo việc chuyển đổi giữa các mục theo thứ tự đã định sẵn chỉ với một nét bút.*

*Các tính năng Zoom (Thu phóng) và bút chỉ khả dụng với  cá nhân

Office Home and Business 2019