Phần mềm Win 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)


Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Win 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

Phần mềm Win 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

>> Mã sản phẩm: Phần mềm Win 10 Pro

  • >> Tình trạng: CO HANG
  • >> Đơn giá: 2.910.000 vnd

Thông số kỹ thuật
Model: Windows 10 Pro
Nhà sản xuất: Microsoft

Phần mềm Windows 10 Pro 64bit Eng Intl 1PK DSP OEI_FOC-08929 sở hữu nhiều tính năng Æ°u việt 

Thông số kỹ thuật
Model: Windows 10 Pro
Nhà sản xuất: Microsoft

 

Phần mềm Windows 10 Pro 64bit Eng Intl 1PK DSP OEI_FOC-08929 sở hữu nhiều tính năng ưu việt