Phần Mềm Win Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113


Chi tiết sản phẩm

Phần Mềm Win Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113

Phần Mềm Win Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113

>> Mã sản phẩm: Phần Mềm Win Svr Std

  • >> Tình trạng: CO HANG
  • >> Đơn giá: 14.400.000 vnd

- Tùy chọn máy chủ Nano Server
- Ảo hóa lồng nhau (nested virtualization)
- Máy ảo được bảo vệ (Shielded VM) - Host Guardian Service
- Bộ chứa Windows
- Hỗ trợ UEFI Linux trong Hyper-V
- PowerShell Direct
- Cập nhật lưu trữ
- Chính sách lưu trữ QoS
- Storage Spaces Direct (S2D)

Bảo hành (tháng): 0
Số thiết bị: 16 cores - OEM
Thương hiệu: soft

Phần Mềm Win Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113

- Tùy chọn máy chủ Nano Server
- Ảo hóa lồng nhau (nested virtualization)
- Máy ảo được bảo vệ (Shielded VM) - Host Guardian Service
- Bộ chứa Windows
- Hỗ trợ UEFI Linux trong Hyper-V
- PowerShell Direct
- Cập nhật lưu trữ
- Chính sách lưu trữ QoS
- Storage Spaces Direct (S2D)

Bảo hành (tháng): 0
Số thiết bị: 16 cores - OEM
Thương hiệu: soft

Phần Mềm Win Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113