Thiết bị mạng Router Wifi Mesh ASUS RT-AC86U (Gaming)


Chi tiết sản phẩm

Thiết bị mạng Router Wifi Mesh ASUS RT-AC86U (Gaming)

Thiết bị mạng Router ASUS RT-AC86U (Gaming)

>> Mã sản phẩm: Thiết bị mạng Router

  • >> Tình trạng: CO HANG
  • >> Đơn giá: 4.326.000 vnd

Thiết bị mạng Asus RT-AC86U

- Tần số hoạt động 2.4 GHz / 5 GHz 

- Chuẩn kết nối 802.11a/b/g/n/ac 

- Tốc độ không dây tối đa 2.4 GHz: 750 Mb/s 5 GHz: 2167 Mb/s 

- Số cổng kết nối 5

Thời gian Bảo hành

 36

Thương hiệu 

ASUS

Số cổng kết nối 5

Số lượng ăng-ten

 3

Tần số hoạt động 2.4 GHz / 5 GHz

Bộ nhớ

 256 MB Flash - 512 MB RAM

Chuẩn kết nối

 802.11a/b/g/n/ac

Tốc dộ không dây tối đa 

2.4 GHz: 750 Mb/s
5 GHz: 2167 Mb/s

Tốc dộ có dây tối đa 

1600Mbps

 

Thiết bị mạng Asus RT-AC86U 7 - Phong VÅ© 

Thiết bị mạng Asus RT-AC86U

- Tần số hoạt động 2.4 GHz / 5 GHz 

- Chuẩn kết nối 802.11a/b/g/n/ac 

- Tốc độ không dây tối đa 2.4 GHz: 750 Mb/s 5 GHz: 2167 Mb/s 

- Số cổng kết nối 5

Thời gian Bảo hành 

36 THÁNG 

Thương hiệu 

ASUS

Số cổng kết nối

 5

Số lượng ăng-ten 

3

Tần số hoạt động 

2.4 GHz / 5 GHz

Bộ nhớ

 256 MB Flash - 512 MB RAM

Chuẩn kết nối

 802.11a/b/g/n/ac

Tốc dộ không dây tối đa

 2.4 GHz: 750 Mb/s
5 GHz: 2167 Mb/s

Tốc dộ có dây tối đa 1600Mbps

 Thiết bị mạng Asus RT-AC86U 7 - Phong VÅ©