Thiết bị trình chiếu Logitech R500 (Đen)


Chi tiết sản phẩm

Thiết bị trình chiếu Logitech R500 (Đen)

Thiết bị trình chiếu Logitech R500 (Đen)

>> Mã sản phẩm: Thiết bị trình chiếu

  • >> Tình trạng: CO HANG
  • >> Đơn giá: 680.000 vnd

Thiết bị trình chiếu Logitech R500 (Đen)

- Tạo ra buổi thuyết trình ấn tượng với điều khiển trình chiếu Laze từ xa R500.
 
- Di chuyển tự do và điều hướng các slide từ khoảng cách tới 20 mét - và trỏ chính xác điểm trọng tâm bằng con trỏ laze màu đỏ.
 
- R500 được tối ưu hóa để hoạt động với Windows®, MacOS và phần mềm trình chiếu hàng đầu.

Bảo hành: 12 THÁNG 

Kết quả hình ảnh cho Mô tả  Tên sản phẩm: Thiết bị trình chiếu Logitech R500 (Đen)  - Tạo ra buổi thuyết trình ấn tượng với điều khiển trình chiếu Laze từ xa R500. - Di chuyển tự do và điều hướng các slide từ khoảng cách tới 20 mét - và trỏ chính xác điểm trọng tâm bằng con trỏ laze màu đỏ. - R500 được tối ưu hóa để hoạt động với Windows®, MacOS và phần mềm trình chiếu hàng đầu. Thiết bị trình chiếu Logitech R500 (Đen)

Thiết bị trình chiếu Logitech R500 (Đen)

- Tạo ra buổi thuyết trình ấn tượng với điều khiển trình chiếu Laze từ xa R500.
 
- Di chuyển tự do và điều hướng các slide từ khoảng cách tới 20 mét - và trỏ chính xác điểm trọng tâm bằng con trỏ laze màu đỏ.
 
- R500 được tối ưu hóa để hoạt động với Windows®, MacOS và phần mềm trình chiếu hàng đầu.

Bảo hành: 12 THÁNG 

Kết quả hình ảnh cho Mô tả  Tên sản phẩm: Thiết bị trình chiếu Logitech R500 (Đen)  - Tạo ra buổi thuyết trình ấn tượng với điều khiển trình chiếu Laze từ xa R500. - Di chuyển tự do và điều hướng các slide từ khoảng cách tới 20 mét - và trỏ chính xác điểm trọng tâm bằng con trỏ laze màu đỏ. - R500 được tối ưu hóa để hoạt động với Windows®, MacOS và phần mềm trình chiếu hàng đầu. Thiết bị trình chiếu Logitech R500 (Đen)