Tin tức - Khánh Thảo


Chương trình bảo hành 4 năm của ASUS chi tiết: (09-06-2016)

Kể từ ngày bắt đầu, khách hàng mua bo mạch chủ, card đồ họa, trong vòng 1 tháng kể từ ngày mua sản phẩm khách hàng đăng kí serial number và hóa đơn trên website chương trình, để kích hoạt 4 năm bảo hành (tính từ ngày trên hóa đơn). Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn đăng ký, chú thích rồi tiến hành đăng ký để không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng. h


Chính sách bán hàng

Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

 • KINH DOANH 01

  images/skype.png

 • KINH DOANH 02

  images/skype.png

 • KINH DOANH 03

  images/skype.png

 • KINH DOANH 04

  images/skype.png

 • KINH DOANH 05

  images/skype.png

 • KINH DOANH 06

  images/skype.png

 • KINH DOANH 07

  images/skype.png

 • ---NHẬP HÀNG--

  images/skype.png